10 yılı aşkın bir süredir şirketlerin finansal ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

NetErp Teknoloji, kendini değerlere adamış bir teknoloji ajansıdır.

Gallery

İletişim

Doğu Cd. Şeftali Sk. No:26/C D:40 Atalar-Kartal / İstanbul TÜRKİYE

İnfo@neterpteknoloji.com

+90 532 724 19 14

Büyük şirketler bizimle
verimliliklerini artırıyor, inovasyon
projelerini hayata geçiriyor

// Büyük ölçekli işletmeler
Büyük ölçekli işletmelere ve holdinglere özel Logo çözümleriyle, üretimden insan kaynaklarına, satış sonrası hizmetlerden bütçe yönetimine kadar bütün süreçleri en verimli ve merkezi şekilde yönetin.

Bir işletmenin ölçeği ne kadar büyürse, bu yapıyı etkili şekilde yönetebilmek için teknolojik altyapının da o kadar güçlü olması gerekir. Gerek iş hacmindeki gerekse çalışan sayısındaki artışla birlikte süreçlerin etkili denetimi de giderek daha fazla önem kazanır.

Özellikle birden farklı işletmeyle faaliyet gösteren ya da geniş bayi kanalıyla çalışan büyük ölçekli işletmelerin bu noktada en büyük yardımcısı, farklı sektörlerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla desteklenebilen IT çözümleridir.

Büyük ölçekli işletmelere özel çözümler ne kazandırır?

Özellikle üretim, satış ve ihracat gibi konularda ülke ekonomisi açısından ciddi oranda değer yaratan büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları, diğer işletmelere göre daha fazla çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar düşünülerek geliştirilmiş özel çözümler, işletmelerin ve holdinglerin verimliliğini önemli ölçüde artıracak, rekabet güçlerini korumalarını ve yurt dışı pazarlardaki faaliyetlerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Büyük ölçekli işletmelere yönelik çözümlerde sektörel farklar var mıdır?

Büyük ölçekli işletmeler ve holdingler birden fazla alanda faaliyet gösteriyor olabilir. Dolayısıyla bu gibi işletmelerde hem genel anlamda bu ölçekteki işletmelerin temel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan hem de sektörel farklılıklara göre uyarlanabilen çözümlerin kullanılması gerekir.

Büyük Ölçekli İşletmelere Yönelik Çözümlerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Büyük ölçekli işletmelerin pek çok farklı ihtiyacı olabilir; dolayısıyla bu ihtiyaçların tamamına yönelik çözümler sunabilen bir çözüm portföyünün tercih edilmesi, gerek uyarlama ve devreye alma gerekse uygulama sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca pek çok şirketin tek noktadan yönetimini, yurt dışı operasyonlarını, geniş kapsamlı insan kaynağını, şirketler arası işlemleri etkili şekilde takip ve kontrol edebilecek bir sistemin kurulması; diğer bir deyişle ERP üzerinde kurulu omurganın İK yönetimi, bütçe planlama, iş sağlığı ve güvenliği, veri analizi, iş akışı yönetimi gibi ek uygulamalarla zenginleştirilip desteklenmesi büyük önem taşır.

Büyük şirketlere özel çözümler

Büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin bir şekilde yönetmesi için özel çözümler geliştiren Logo, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletme genelinde kalite ve verimlilik anlayışını yaygınlaştırıyor. Logo’nun bu alandaki çözümleri birimler arası bilgi akışının sağlanması, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesi ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetimi gibi avantajlar kazandırıyor.

Sorularınız
ve talepleriniz için

Bizi arayın 0 216 606 48 18

    Bilgi Talebi

    Sorularınız ve talepleriniz için

    Whatsapp Destek